Πολιτική Εχεμύθειας

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος (http://www.tng.gr) αποτελεί ιδιοκτησία της TNG Barcodes. Η εταιρεία εδρεύει στην οδό

Πρίνου 34 στο Γέρακα Αττικής στην Ελλάδα, με τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6396787 (τηλ.κέντρο) και 210-6396289 (τηλ/fax).

Ο παρόν ιστότοπος υπάρχει ώστε να πληροφορεί τους χρήστες (εσάς) για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας.

Οι πληροφορίες και οι σύνδεσμοι που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, έχει καταβληθεί προσπάθεια να είναι 100% ακριβείς,

παρόλα αυτά η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτή.

Τα προσωπικά δεδεομένα των χρηστών σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο λόγο πέραν της

ενημέρωσης, διεκπαιρέωσης παραγγελιών κλπ και σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, παρέχονται "ως έχουν". Τυχόν σήματα εταιρειών και προϊόντων

που αναφέρονται είναι ή μπορεί να είναι πνευματική ιδιοκτησία των εταιρειών που τα έχουν κατοχυρωμένα.