Υπηρεσίες

Θέλετε να σας εκτυπώσουμε τις ετικέτες για τα προϊόντα σας;
Η TNG Barcodes μπορεί να εκτυπώσει για εσάς τις ετικέτες, σε ανταγωνιστικές τιμές, με έλεγχο της ποιότητας και των προδιαγραφών με ελεγκτές τάξης 'Α' (Class 'A' barcode verifiers) και παράδοση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.


Θέλετε να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία εκτύπωσης των ετικετών σας;
Κανένα πρόβλημα! Κατασκευάζουμε εξειδικευμένο λογισμικό (software) για την εκτύπωση των ετικετών σας ώστε να ελαχιστοποιήσει το χρόνο που απαιτείται για τη σχεδίαση, την εισαγωγή των δεδομένων και την εκτύπωση των ετικετών, ελαχιστοποιώντας τα λάθη και μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητά σας.
 

Θέλετε να τυπώσετε κάρτες μελών ή κάρτες αναγνώρισης;
Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με εκτυπωτές πλαστικών καρτών και τα απαραίτητα αναλώσιμα, ή να σας τυπώσουμε τις κάρτες που θέλετε γρήγορα και αξιόπιστα. Υπάρχει δυνατότητα προ-τύπωσης των καρτών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται από εσάς για την εκτύπωση των καρτών (και αντίστοιχα το κόστος εκτύπωσης)
 

Αυτοματισμοί και εξειδικευμένες εφαρμογές 
Η TNG Barcodes έχει υλοποιήσει συστήματα αυτοματισμών, σε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης, εισόδου - εξόδου προσωπικού κ.α
Μπορούμε να προσαρμόσουμε το λογισμικό και τα συστήματά μας σε οποιαδήποτε εφαρμογή έχετε, ώστε να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες σας.